09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

طریقه نصب پرده زبرا جدید

طریقه نصب پرده زبرا جدید

انتخاب پرده مناسب برای هر یک از قسمت های خانه بسیار اهمیت دارد و در ایجاد روحیه ی مثبت و آرامش در میان اعضای خانواده بسیار موثر است. پرده های انتخابی شما باید با سبک دکوراسیون منزل شما تناسب داشته باشد و هم چنین رنگ آن باید با سایر اجزای موجود در محیط هارمونی داشته […]