09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده شب و روز چطور کار می کند

پرده-شب-و-روز-چطور-کار-می-کند

مدل های متوعی از پرده شید وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن پرده شب و روز یا پرده شید دو مکانیزم می باشد. این پرده دارای دو سری پارچه یکی ضخیم و دیگری نازک می باشد تا کنترل نور مناسبی را بتوان با آن در محیط ایجاد کرد. در این مقاله راجع به […]