09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده برقی شید

پرده برقی شید

در حال حاضر نصب پرده روی پنجره‌های ساختمان مسئله‌ای بسیار مهم است. به طوری که بدون نصب پرده نمی‌توان شرایط دلخواه و ایده‌آل فضای داخلی یک ساختمان را ایجاد کرد. پرده‌ها از نظر ساختار و عملکرد تنوع بسیار بالایی دارند و امکان دارد شما از نمونه‌های دستی یا انواع مختلف پرده‌های برقی استفاده کنید. پرده […]