09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده شید دو مکانیزم

پرده شید دو مکانیزم

ویژگی پرده شید 2 مکانیزم پرده شید دو مکانیزم بوسیله یک طناب کششی که به پایین کرکره متصل است یا توسط یک مکانیسم زنجیره ای سیم پیچ جانبی متصل به بدنه کور به بالا و پایین کار می کند. یا می توانید انتخاب کنید که پرده های شید خود را دو مکانیزم کنید و آنها را […]