09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده ریموتی

پرده-ریموتی

پرده برقی، پرده کنترل دار و یا پرده ریموتی نوعی پرده مدرن است، که دارای یک ریموت می باشد. این پرده دارای یک موتور می باشد که به کمک آن جمع و باز شدن پرده نیز انجام می شود. شما می توانید در هر محیطی از این نوع پرده استفاده کنید و هیچ محدودیتی نخواهید […]