09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

قیمت پرده اداری جدید

پرده اداری جدید

پرده اداری مدرن قیمت پرده اداری جدید: انتخاب پرده مناسب برای محیط کار مانند ادارات ،شرکت ها ، پرده اتاق مدیریت و سازمان ها یکی از کارهای مهم طراحان دکوراسیون است. چرا که در روحیه کارمندان، ارباب رجوع و حتی در چیدمان محل کار تاثیر چشمگیری میگذارد. پرده های پارچه ای ، با پرده های […]