09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده اداری برقی

پرده-اداری-برقی

به دنبال بروز شدن تمامی جنبه های زندگی، استفاده از فناوری و تکنولوژی های مختلف در تمامی وسایل بسیار رایج شده است، یکی از این پیشرفت ها استفاده از پرده اداری برقی می باشد. این مدل از پرده با استفاده از یک موتور و کنترل از راه دور می توان بطور اتوماتیک تغییر وضعیت دهد […]