09001637000
02166270068

واحد مشاوره و فروش

پرده برقی هوشمند

پرده هوشمندبرقی

پرده هوشمند برقی صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید، شایددوست داشته باشید نور خورشید به داخل اتاق‌تان بتابد؟ اما حوصله ندارید از خواب بلند شوید و پرده را کنار بزنید؟ پرده هوشمند این مشکل را برای شما حل می‌کند. اگر میخواهید با تکنولوژی روز همراه شوید و خانه ی خود را به خانه ی هوشمندی […]